Organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău

Despre organizarea alimentaţiei copiilor şi elevilor în instituţiile de învăţământ general din municipiul Chişinău

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău este organul local de specialitate în atribuțiile căreia intră asigurarea condițiilor conforme de alimentație a copiilor/elevilor în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar din municipiul Chișinău. Pe această cale, vă aducem la cunoștință principalele aspectele legate de organizarea procesului de alimentație în instituțiile educaționale municipale, în vederea asigura un regim alimentar sănătos și echilibrat pentru toți beneficiarii.

Procesul de alimentaţie în instituțiile educaționale din municipiul Chișinău este realizat în strictă concordanţă cu Cadrul Legal care include:

 • Instrucțiune privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general, adoptată prin H.G. nr. 722 din 18.07.2018, publicată în MO nr. 309-320 din 17 august 2018, pag. 244-254;
 • Recomandări pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, aprobate prin Ordinul MS nr. 638 din 12.08.2016;
 • HG nr. 1209 din 08.11.2007 Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică;
 • HG nr. 996 din 20.08.2003 privind aprobarea normelor de etichetare a produselor alimentare și a normelor privind etichetarea produselor chimice și menaj;
 • Legea nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de Stat a sănătății publice;
 • Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranţa alimentelor;
 • Legea nr.279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
 • Legea nr. 296 din 21.12.2017 privind cerinţele generale de igienă ale produselor alimentare;
 • Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
 • Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie, aprobat prin HG nr. 1211 din 04.11.2016;
 • Cadru bugetar pe termen mediu (5 ani);
 • Decizia CMC „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău” (anual);
 • Ghidul metodologic culinar elaborat de Primăria municipiului Chişinău şi DGETS.

Pentru asigurarea unui proces de alimentație calitativ și echilibrat nutrițional pentru copii/elevi sunt implicaţi mai mulţi actori:

 • Primăria Municipiului Chişinău
 • Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău
 • Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
 • Ministerul Sănătății
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • Agenția Naţională de Sănătate Publică
 • Centrul Municipal de Sănătate Publică

Alimentația copiilor și elevilor se realizează după următoarele etape de pregătire:

 • DGETS execută controlul pregătirii instituţiei de învăţământ către noul an de studii şi eliberarea autorizaţiilor sanitare.
 • DGETS elaborează Meniul-model unic pentru 10 zile (sezon iarnă-primăvară şi vară-toamnă), coordonat de CSP pentru Instituțiile de Educație Timpurie. În cazul școlilor, Meniul-model unic pentru 10 zile este elaborat de combinatele școlărești, în cooperare cu CSP.
 • DGETS elaborează caietul de sarcini. Publică procedura. Evaluează procedura. Stabilește câștigătorul/ (furnizorul). Încheie contractele de achiziţii.
 • DGETS eliberează instituţiilor lista furnizorilor/agenţilor economici câștigători. Lista contractelor şi contractele propriu-zise unde este specificat denumirea produselor, specificaţiile tehnice a produselor, producătorul şi termenul de livrare. Costul produselor.

În scopul asigurării procesului de organizare a alimentației în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău se respectă următorul algoritm de lucru:

 1. Întocmirea meniului zilnic de repartiţie în baza meniului model unic pentru 10 zile coordonat cu CSP.
 2. Instituţia înaintează comanda prealabilă de livrare a produselor alimentare către Primăria Municipiului Chișinău sau furnizor.
 3. Furnizorul livrează produsele în cantități conform comenzii.
 4. Recepţionarea şi depozitarea produselor alimentare la depozitul instituţiei, cu asigurarea păstrării maximale a valorii nutritive, a proprietăţilor organoleptice şi fizico-chimice, precum excluderea contaminării microbiene.
 5. Comisia de triere din instituția educațională examinează starea produselor alimentare la recepţionare.
 6. Transmiterea produselor alimentare de la depozit la blocul alimentar.
 7. Prepararea bucatelor culinare. Colectarea probelor diurne.
 8. Recepţionarea preparatelor culinare finite de la blocul alimentar.
 9. Servirea preparatelor culinare de către copii/elevi.

Alte aspecte ale organizării procesului de alimentaţie a copiilor/elevilor în instituțiile educaționale municipale sunt:

 • Respectarea actelor normative privind procesul de organizare a alimentației copiilor/elevilor.
 • Formarea deprinderilor cultural – igienice ale copiilor/elevilor.
 • Organizarea activităţilor de promovare a culturii alimentației copiilor.
 • Respectarea igienei personale şi normelor sanitaro-epidemiologice la blocul alimentar şi depozit.
 • Cerinţele sanitaro-igienice privind curăţarea şi igiena spaţiilor, utilajelor, instalaţiilor şi ustensilelor şi controlul dăunătorilor.

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău monitorizează cu rigurozitate procesul de alimentație în toate instituțiile de învățământ din municipiu și acordă asistență metodologică la necesitate.