Resursele umane sunt factorul-cheie al oricărui sistem performant de educaţie, iar politica în domeniul resurselor umane este esenţială în dezvoltarea unei educații de calitate.

Personalul instituției:

Instituţia preșcolară nr.62 dispune de resurse umane competente, capabile să transforme actul  didactic într-un demers modern, de bună calitate, în pas cu noile orientări din educaţia timpurie şi preşcolară.

În instituţia preșcolară nr.62 activează următoarele categorii de personal:

 • Personal de conducere- 2
 • Personal didactic- 13
 • Personal nedidactic- 17

Instituția este asigurată cu personal în proporție de 90,5 % .

 • Pregătirea profesională a personalului  didactic
 • nr.cadre didactice cu studii superioare- 15
 • nr. cadre didactice cu studii medii de specialitate- 0
 • nr. cadre didactice cu studii de masterat-  5
 • Nivelul de calificare al personalului didactic

Dețin grad didactic – 12 cadre didactice

 • nr. cadre didactice cu gradul didactic superior – 0
 • nr. cadre didactice cu gradul didactic întâi – 3
 • nr. cadre didactice cu gradul didactic doi – 9