Grădinița nr.62 ,, Andrieş” municipiul Chişinau, a sarbatorit în zi de mare sărbătoare, Hramul- Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Neamul moldovenesc este bogat în tradiţiile pe care le posedă. Cu ajutorul lor devenim deosebiţi şi unici. La sărbătoare au fost prezentate tradițiile populare, au fost îmbinăte toate elementele folclorice: dansul, cîntecul străvechi, snoavele, bancurile, bucatele tradiționale, portul popular, și nu în ultimul rând voia bună, datorită copilasilor din grupa pregatitoare.
 Copiii fiind cei care, duc mai departe zestrea nepreţuită a poporului ,, Folclorul,,
Cadrele didactice, încearca să transmita din generaţie în generaţie portul, graiul, obiceiurile şi datinile asa cum le-au moştenit de la străbuni.
Folclorul şi arta populară în procesul instructiv- educativ din grădiniţa de copii, contribuie la îmbogăţirea şi extinderea orizontului cultural artistic al copiilor, la educarea sentimentelor de dragoste şi de admiraţie, de mândrie şi respect faţă de comorile creaţiilor populare, la formarea personalităţii copilului preşcolar.
Mulțumim din suflet părinților pentru colaborare, cooperare, receptivitate iar cadrelor didactice pentru implicare, devotament şi vocație.